Församlingsråd

Det är vi som är församlingsrådet i Berga församling.

Ett församlingsråd finns utsett i varje församling. Församlingsrådet ansvarar, tillsammans med församlingsherden, bland annat för gudstjänstlivets utformning och utveckling, församlingens internationella arbete och människors delaktighet i församlingens verksamhet till exempel genom ideellas engagemang.