Foto: Foto: Paul Jeffrey /ACT-alliansen

Församlingsprojekt fr o m 2023

Församlingens nya projekt: Försörjning och klimaträttvisa

Act Svenska kyrkan värnar skapelsen och försvarar alla människors rätt till ett värdigt liv. Grundläggande trygghet, jämställdhet och klimaträttvisa är en förutsättning för en hållbar värld. När människor kan arbeta och klara sig på sin inkomst skapas självförtroende och framtidstro.

Läs mer på Act Svenska kyrkans hemsida om projektet.

Vill du veta mer? Vill du vara med aktivt?
Kontakta Britta Olinder
britta.olinder@svenskakyrkan.se