Ett nytt rosettfönster efter 800 år

 Ett rosettfönster från slutet av 1200-talet har fått en ny plats i Nicolaus-koret i Domkyrkan. Fönstret är ett mästerverk skapat av okända stenhuggare och som nu har plockats ner av nutida stenhuggare. 

– Det är fantastiskt att det 800 år gamla rosettfönstret får fortsätta vara en del av katedralen, säger domkyrkokaplan Christer Staaf. Nu har alla möjlighet att se det på nära håll.

Det är stenstommen, det så kallade masverket, som har plockats ner från sin ursprungliga plats på södra långväggen i Domkyrkan. Det är det femte fönstret placerat öster om den stora södra porten. Stommen i kalksten tillverkades i ett stycke, vilket krävde skickliga stenhuggare. Den är naturligtvis märkt av tidens tand, men förvånansvärt väl bevarad.

– Jag tänker att vi människor är skapade i ett stycke av en gudomlig mästare, säger Christer Staaf. Vi är väl alla lite kantstötta av livet. Genom att placera fönstret i Nicolauskapellet så får den symbolisera både Jungfru Maria och Heliga Birgitta. Biskop Nicolaus skrev en hymn till Heliga Brigitta, Rosa rorans bonitatem, där rosen dryper av godhet. 

Under 1850-talet gjordes större reparationer av bl a fönstren i Domkyrkan och när man tittar på dokument från den perioden ser man att just detta fönster har få lagningar. Gullbergs sten- och fasadvård är de nutida skickliga hantverkarna som arbetar med restaureringarna av fönstren och som utfört konsthantverket att plocka ner rosettfönstret. 

Genom att slå med ett verktyg på stenen kan man höra ett så kallat ”bomljud” som berättar vilken sten som är solid och vilken som vittrat sönder och måste ersättas. 

– Det är som att lägga ett pussel där varje del är unik och måste passa perfekt. Tar jag bort en bit sten måste jag hugga en ny som ser likadan ut, och vi använder samma typ av handverktyg som man gjort historiskt, säger Stefan Gullberg. 

Glas var dyrt på medeltiden och därför gjorde man dessa stommar där mindre bitar av glas fästes. Den nya stommen, som har ersatt den från 1200-talet, är också i kalksten och har levererats från Borghamns stenförädling. Nu har man använt modern teknik och skapat ett nytt stenfönster som ska hålla många år.

Välkomna in i Domkyrkan och upplev ett stenhantverk som funnits här i över 800 år. ■

Text: Helena Sederström • Foto: Royne Mercurio. Ur Liv & Längtan Nr 4 2021.