Foto: Royne Mercurio

En bok om katedralen

”Ett ädelt och kostbart verk” är en bok om Linköpings domkyrka.

Katedralen i Linköping är en av norra Europas bäst bevarade gotiska kyrkor. Under nästan 300 år pågick arbetet med detta gigantiska byggnadsverk.

Från Tyskland, England och Frankrike kom byggmästare, stenhuggare och konstnärer för att bygga en katedral i skärningspunkten mellan det lokala och det universella. Genom digerdöd, fattigdom, bränder och katastrofer dröjde det ända till omkring år 1500 innan den var färdigbyggd.

Om Linköpings domkyrka, vår fantastiska katedral och som av arkitekten Erik Lundberg genom sitt läge beskrivits som en Linköpings motsvarighet till Akropolisanläggningen i Aten, berättar bland andra Monika Minnhagen Alvsten och Stefan Hammenbeck i en helt ny katedralbok illustrerad med över 400 fotografier tagna av Jonas Sällberg.

Författarna låter oss följa med på en tidsresa under 800 år. Från medeltidens konst, om helgonkult och stormaktstidens gravkonst, konstnärliga inventarier av världsklass och högkorets olika utsmyckningar under 1800- och 1900-talet fram till de senaste årens stora utsmyckningar med graverade fönster, ljusbärare i silver och textila konstverk.

Katedralboken finns både på svenska och engelska och säljs nu i Domkyrkan och framöver även på fler ställen. ■