EFS i Linköping

Här får du veta mer om EFS-föreningen

EFS är en självständig missionsörelse inom Svenska kyrkan, med betoning på mission, lekmannaengagemang, predikan och vardagskristendom. EFS Vision är: ”Förvandlade människor och samhällen av Jesus”. Mer om EFS Riks kan du läsa om här

EFS grundades 1856 och har idag cirka 14 000 medlemmar i Sverige, varav drygt 145 tillhör EFS missionsförening i Linköping. 1970 byggde EFS-föreningen Ansgarskyrkan som en distriktskyrka i Gottfridsberg. Verksamheten i Ansgarskyrkan har alltid bedrivits i nära samarbete med Svenska kyrkan. 2006 bildade Svenska kyrkan Gottfridsbergs församling som då tog över huvudansvaret för verksamheten. EFS-föreningen har, genom samarbetsavtal, fortfarande en viktig roll i Ansgarskyrkan.

EFS vill verka för ett personligt engagemang i kyrka och vardagsliv. Det kan sammanfattas i följande punkter:

  • Mission - Internationellt genom medverkan i utvecklingsprojekt och genom ekonomiska bidrag, lokalt genom att främja forum där människor i Gottfridsberg och Linköping kan få möta kyrkan och den kristna tron.
  • Gudstjänst - Inspirera till medverkan och engageman i kyrkans gudstjänstliv. 
  • Undervisning - Uppmuntra till fördjupning i kristen tro genom t. ex. bibelstudium, samtalskvällar, predikan, och bokcirklar.
  • Lärjungaskap - Betona vikten av mindre grupper för andlig fördjupning och personlig omsorg.
  • Gemenskap - Skapa kontaktytor med människor genom t. ex. barn- och ungdomsaktiviterer, vardagsträffar, aktivitetsgrupper, musikverksamhet, pilgrimsvandringar, och gemenskapshelg.
  • Bön - Betona bönen som en naturlig del av det kristna livet. Inspirera till bönegemenskeper i hem och kyrka. 

Välkommen med i vår gemenskap och att vara en del av vår EFS-förening. Mer information om medlemskap hittar du här