Diakoni i Domkyrkoförsamlingen

♥ har sitt ursprung i Guds kärlek och Kristi gärningar
♥ är kristen omsorg och Kyrkans utsträckta hand
♥ är tjänst bland människor i olika livssituationer

Vi är till för Dig som vill samtala om livsfrågor, för Dig som känner Dig ensam, som är sjuk, eller anhörig till någon sjuk familjemedlem

Vi är till för Dig som drabbats av sorg eller som på något sätt har en bekymmersam vardag och för Dig som önskar förbön.

Diakon har tystnadsplikt.

Kontakt med diakonerna i Domkyrkoförsamlingen:

Anna Haglund Fröhler
Telefon: 013-30 37 06
anna.haglund@svenskakyrkan.se

Helena Sundström (diakon i Sjukhuskyrkan)
Telefon: 013-30 35 80
helena.sundstrom@svenskakyrkan.se