Bli medlem

Här får du information om hur du blir medlem och vad det innebär.

Varför ska man bli medlem i EFS missionsförening i Linköping?

För att:

  • du tycker att missionsföreningens idéer och intentioner är viktiga i dagens kyrka;
  • stödja det arbete som föreningen gör i Ansgarskyrkan;
  • stödja det missionsarbete som föreningen är med och stöttar i Sverige och världen över.

Som medlem får du:

  • regelbunden information om EFS-föreningens verksamhet;
  • aktivt påverka EFS-föreningens verksamhet på föreningsmöte och årsmöte;
  • EFS medlemstidning BUDBÄRAREN som kommer ut varje månad.

Måste jag vara EFS-medlem om jag vill vara med i Ansgarskyrkans gemenskap?

Självklart är det inte så. Ändå väljer många att bli det. Du får självklart vara med på EFS-föreningens möten, även om du inte är medlem, men som medlem har du rösträtt när något beslutas. I den dagliga verksamheten i kyrkan görs ingen skillnad mellan medlem eller icke medlem.

Hur blir jag medlem?

Genom att ta kontakt med ordförande Hans Kariis
Telefon: 070-932 99 41
E-post: kariis@home.se

Årsavgiften är 200 kr.