Foto: Johannes Söderberg

Biskop emeritus Martin Lönnebo har avlidit i en ålder av 93 år

På torsdagen gav Martin Lönnebos familj det sorgliga beskedet att den tidigare biskopen i Linköpings stift avlidit i går kväll den 26 april efter en kort tids sjukdom. Vid ljusträdet i Domkyrkan finns en kondoleansbok och möjlighet till ljuständning. Begravningen sker i Domkyrkan fredagen den 19 maj kl. 13.00.

Martin Lönnebo var biskop i Linköpings stift mellan åren 1980-1995.

”Det är med sorg jag mottagit besked att Martin Lönnebo avlidit. Jag fick förmånen att som ny biskop i stiftet träffa Martin Lönnebo vid några tillfällen. Redan efter biskopsvalet i höstas tog han kontakt med mig och hälsade mig välkommen. Han har mött mig med stor uppmuntran och han kommer genom sina texter fortsatt inspirera mig. Våra omtankar och förböner får nu omsluta hans hustru och familj”, säger biskop Marika Markovits.

Martin Lönnebo föddes i Storkågeträsk i Skellefteå landsförsamling 1930. Han studerade vid Johannelunds missionsinstitut och prästvigdes för arbete i Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens yttre mission 1954.

År 1964 disputerade han för teologie doktorsgrad på avhandlingen Albert Schweitzers etisk-religiösa ideal och blev docent i religionsfilosofi.

Han var präst i Uppsala stift från 1959 och blev där Svenska kyrkans förste domkyrkokaplan 1968. Efter tre år som domprost i Härnösands stift utnämndes han till biskop i Linköpings stift 1980 och blev emeritus 1995.

Under sin tid i Uppsala var Lönnebo i många år lärare i homiletik vid den praktisk-teologiska övningskursen för blivande präster. Ett resultat av detta är hans inflytelserika böcker ”Homiletik” och ”Religionens fem språk”. År 1995 blev han filosofie hedersdoktor vid Linköpings universitet.

Martin Lönnebo har i hela sin tid som präst och biskop haft ett stort engagemang för naturen och miljön och intresse för vetenskap och filosofi samt idrott i alla former. Som domkyrkokaplan i Uppsala tog han initiativet till den första ljusbäraren i Svenska kyrkan efter reformationen. Ljusbäraren, med namnet Folkförsoningens träd, var på plats inför Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968.

Som nybliven pensionär skapade han den så kallade Frälsarkransen, ett radband av olika pärlor som var och en representerar olika aspekter av kristen tro. Martin Lönnebo har blivit välkänd långt utanför Svenska kyrkan genom sin medverkan i radio, TV och många bokmässor. Som emeritus har han varit en flitig författare och en ofta anlitad föredragshållare och predikant. Med stor tacksamhet bevarar vi minnet av en präst, biskop och medmänniska som fått betyda så mycket för så många.

Vid Ljusträdet i Domkyrkan finns möjlighet att tända ljus och skriva en sista hälsning till biskop Martin. 

Begravningen kommer att ske i Domkyrkan fredag 19 maj kl. 13.00. (Kristi Himmelsfärdshelgen.)

Foto: Martin Lönnebo hemma i mamma Hildurs kök i västerbottniska Storkågeträsk. Fotograf: Johannes Söderberg.