Bibelns bilder tolkar livet

Vill du vara med i en samtalsserien där man möts för att förutsättningslöst läsa och tolka Bibelns berättelser? Under några onsdagskvällar möts vi i Domkyrkans församlingshem 18.15-20.00 för samtal. Datum:21 feb, 6 mars, 20 mars, 17 april

Varje träff har ett tema och inleds med en introduktion, följt av kvällsfika och samtal i mindre grupper. Deltagandet förutsätter inga förkunskaper om Bibeln. Ingen avgift.

Ledare är Eva Palmqvist och Göran Rehnström.

För information och anmälan: Eva Palmqvist 013-30 37 26
eva.palmqvist@svenskakyrkan.se