Barnkörer i Hackefors/Landeryd

Barnkörerna övar på Hackeforsgården och sjunger mest i Landeryds kyrka. Det finns körer för barn från 6 år och uppåt.

Landeryds Barnkör (Fk- åk 2)

Onsdagar 16.00-17.00
Terminsstart 1/9

Landeryds Diskantkör (åk 3-6)

Torsdagar 15.30-16.30
Terminsstart 26/8


Kontakt: Elisabeth Ingelberg, 013-30 38 12
elisabeth.ingelberg@svenskakyrkan.se

Landeryds Ungdomskör (åk 7 och uppåt)

Måndagar 17.00-18.00, start 30/8 

Kontakt: Susanne Edlund, 013-30 38 15, susanne.edlund@svenskakyrkan.se