Barn som förebilder

På förskolan Himlaliv satt Ebba och Siri och kavlade ut leklera. Jag gick dit för att fråga vad de tänkte att ”dela” kan betyda.

 

Det är såhär, sa Ebba, och tog två lika stora klumpar lera, en i vardera handen, med en min som visade att det var så enkelt och självklart att till och med vuxna borde fatta det. Efter två sekunder kom det: ”Man kan turas om också, man får kanske vänta en liten stund, innan det blir ens egen tur men det blir ändå inte orättvist”.


Jag lade pannan i djupa veck och tog anteckningar. Siri himlade med ögonen och Ebba sa: ”Om du frågar de andra kompisarna så säger nog alla samma sak”. Underförstått: Det här vet väl varenda människa!

Om det vore så väl, tänkte jag. Så kom Ebba med ett exempel till: ”Ser du här Lena: vi samarbetar. Siri håller upp påsen och jag lägger i degen, så får man i den. Samarbete heter det”. Samarbete, antecknade jag. Det är också ett sätt att dela. Man delar på ansvar för en uppgift.

Melker tog en liknelse med två personer som hade varsin glass och den ena tappade sin. Noah jämförde med legobitar som tillsammans kan byggas ihop till något större. Om man är två som spelar TV-spel, fortsatte Melker, så kan ju den ena svänga och den andra gasa. Olika roller, båda lika viktiga.

 
Jag tog mitt anteckningsblock och gick till kontoret för att fundera. Man kan dela på resurser, eller på tid genom att turas om. Eller på ansvar genom samarbete, där bådas insats är lika viktig.


Alla barnen var helt på det klara med att delande kunde innebära att man inte fick hela kakan för sig själv. Men det var ingen av dem som tyckte att det var det viktiga. Undra på att Jesus lyfte fram barnen som förebilder. 


Lena Sjöberg, diakon i Johannelund
lena.sjoberg1@svenskakyrkan.se