Foto: Hejdlösa Bilder AB

Antal gäster i kapell och kyrkor

Utifrån rådande rekommendationer är antalet sittande gäster på anvisade platser i våra kyrkor och kapell begränsat till det antal som redovisas här. Personal och begravningsentreprenör är inte inräknade i antalet. Vid uthyrning av lokal för tex dopkalas eller minnesstund gäller begränsningen om max 50 deltagare eller så många deltagare som är säkert ur smittskyddssynpunkt. Här hittar du antalet personer som får vistas i våra församlingslokaler.

Kyrkor och kapell

 • Domkyrkan: 300
 • S:t Lars kyrka: 65
 • Berga kyrka: 50
 • Landeryds kyrka: 72
 • Skäggetorps kyrka: 70
 • S:t Hans kyrka: 50
 • Sankta Maria i Johannelund: 65
 • Ansgarskyrkan, Gottfridsberg: 100
 • Tannefors kyrka: 40
 • Mikaelskyrkan, Ryd: 40
 • Vidingsjö kyrka: 20
 • Uppståndelsens kapell, Centrala griftegårdarna: 20
 • Ljusets kapell, Lilla Aska: 50
 • Hoppets kapell, Lilla Aska: 25

Stängda för närvarande

 • Stillhetens kapell, Lilla Aska

 ANTAL GÄSTER VID UTHYRNING AV LOKAL till dopkalas eller minnesstund

 • Domkyrkans församlingshem: 50 (ej minnesstunder)
 • Ansgarskyrkans församlingssal: 40
 • Berga kyrkas församlingssal: 20
 • Vidingsjö kyrkas församlingssal: 10
 • Tannefors kyrka: Birgittagården 30, samlingssalen 6
 • Johannelunds kyrka: Mariasalen 40, Övre salen 6
 • Landeryds församlingshem: 50
 • Hackeforsgården: 35
 • S:t Hans kyrkas församlingssal: 45
 • Mikaelskyrkans församlingssal: 25
 • Skäggetorps kyrka: Birgittagården 32 (minnestund), Bokcaféet 8 (dopkaffe), Gabriels rum 10 (dopkaffe)
 • S:t Lars kyrkas församlingsrum: 30