Allhelgonatid i Linköping

Allhelgonatiden är den helg då vi särskilt minns helgon och våra döda. Här finns allt om Allhelgonahelgen. Välkommen!

Välkommen till våra kyrkor och kyrkogårdar i allhelgona. 

Griftegårdens dag

lördagen den 6 november

Öppet hus 10.00-18.00 på Centrala- och Lilla Aska griftegårdar samt Landeryds kyrkogård. Vi bjuder på fika och svarar på frågor. Griftegårdsexpeditionen flyttar tillfälligt till Uppståndelsens kapell. Visning av krematoriet och kapellen i Lilla Aska.
Besök gärna fotoutställningen Livet på griftegårdarna i Alla helgons kapell på den Norra griftegården.

Rude Glantz spelar flygelhorn 16.45 i Landeryd, 17.30 i Lilla Aska samt 18.00 vid Centrala griftegårdarnas södra minneslund.

Minnesgudstjänster på griftegårdarna

Centrala griftegårdarna: Uppståndelsens kapell 13.00, 15.00 och 17.00
Lilla Aska: Hoppets kapell 14.00 (för alla åldrar). Ljusets kapell 16.00 (teckentolkad) och 18.00.

Landeryds kyrka är öppen för stillhet, bön och ljuständning:
Fre 5 nov 16.00-19.00
Lör 6 nov 13.00-18.00
Sön 7 nov 16.00-18.00

Gudstjänster i våra kyrkor 

Fredag 5 november

12.15 S:t Lars kyrka    Lunchmusik med allhelgonatema.

17.00 Landeryds kyrka Stilla orgelmusik, Susanne Edlund.

18.00 Landeryds kyrka Stilla orgelmusik, Susanne Edlund.

20.00-01.00 S:t Lars kyrka Kvällsöppet i Allhelgonatid Ljuständning, musik och bön varje hel- och halvtimme med möjlighet till samtal under hela kvällen.

Lördag 6 november - Alla helgons dag 

10.00 Landeryds kyrka Högmässa, Johan Lamberth, präst, Elsa Kjellgren, sång.

11.00 S:t Lars kyrka Musikmässa i Allhelgonatid S:t Lars kammarkör, Erika Lindgren Hedberg, sopran, Bo Ingelberg, dirigent, Elias Fergin, orgel, Cecilia Öberg, präst. 

11.00 S:t Hans kyrka Högmässa, Margaretha Stenhammar, präst.

11.00 Domkyrkan Högmässa och söndagsskola, Elisabeth Nielsen, präst. Domkyrkokören. 

11.00 Johannelund Mässa. Örjan Wenehult, präst.

15.00, Domkyrkan Ljusandakt med musik. Madeleine Nordell, präst. Lina Hedström Berg, samt 15.45, 16.30, 17.15 violin, Alexandra Pilakouris, orgel, Helena Ritzén, sång och piano.

15.00 Berga kyrka Allhelgonagudstjänst med alla åldrar.

16.00 Tannefors kyrka Minnesgudstjänst med musikmeditation. Sebastian Söderberg, präst. Bernt Nylund violin, Liselotte Tengelin piano. Kyrkan är öppen från 10.00.

17.00 Berga kyrka Minnesgudstjänst. Anna Eberhardson, präst. Otto Nilsson, trumpet, Inez Nilsson, fiol, Veronica Svärd Nilsson, saxofon.

18.00 Ansgarskyrkan Minnesgudstjänst Peter le Clercq, Mia Zetterlund,
Annica Elebjörk Broman, Gottfridskören och Gloria.

Söndag 7 november - Alla själars dag

10.00 Berga kyrka Högmässa. Jörgen Sundeborn, präst. Ensemble från kyrkokören.

10.00 Mikaelskyrkan Mässa. Karin Larsdotter präst, Rydskören, Barnkyrka.

10.00 Skäggetorp Mässa, Anne Henriksson, präst.

11.00 S:t Lars kyrka Mässa med ljuständning. Mässa med ljuständning. Lina Hedström Berg, violin, Elias Fergin, orgel, präst Catharina Helmersson.

11.00 S:t Hans kyrka Högmässa, Johan Lamberth, präst.

11.00 Tannefors kyrka Mässa.

11.00 Domkyrkan Högmässa och söndagsskola, Mattias Bähr, präst. Körgrupp.

11.00 Johannelund Mässa. Örjan Wenehult.

11.00 Ansgarskyrkan Mässa Peter le Clercq, Mia Zetterlund, Helena Söderberg, Ansgarskören.

16.00 Vidingsjö kyrka Minnesgudstjänst. Jörgen Sundeborn, präst.

17.00 Landeryds kyrka Minnesgudstjänst. Landeryds kyrkokör, Lovisa Säfström, viola.

17.00 Johannelund Minnesgudstjänst Sankta Maria Seniorkör. Örjan Wenehult, präst. Linn Björklid, körledare Johanna Björklid, flöjt.

18.00 Domkyrkan Var inte rädd för mörkret, som ljusets hjärta bär. Musik i allhelgonatid med Linköpings Ungdomskör och Domkyrkans Kammarorkester,
Lovisa Kronstrand Alinder, Sara Michelin, Torbjörn Köhl.

18.00 Skäggetorp Minnesgudstjänst. Anne Henriksson, präst, Nicklas Bjärnhall Prytz, solist.