Foto: Andreas Thalenius

Vi söker släktingar eller närstående till ett trettiotal gravar

Nyhet Publicerad

För att gravboken ska bli uppdaterad önskar församlingen komma i kontakt med anhöriga eller andra som känner till något om anhöriga till de/dem som är gravsatta. Du hittar listan över vilka gravar det gäller samt mer information här:

Det sitter skyltar på de aktuella gravarna med uppmaning att ”Kontakta församlingsexp.” i enlighet med de administrativa rutiner som finns för att leta rätt på anhöriga.

Får inte församlingen kontakt med anhöriga kommer gravplatsen bli återtagen av kyrkorådet. Det kan medföra att gravanordningen tas bort och gravplatsen kan lämnas ut på nytt.

 

 

 

Följande gravar berörs:

 

Kvarter    Nummer   Senast gravsatt                                            Gravsättningsår

 

1               24             Klara Matilda Zackrisson                              1956

1               48             August Larsson                                             1961

2               51             Hilda Serafia Karlsson                                   1979

3               61             Karl Olsson                                                     ????

3               127           Anna Sofia Eriksson                                      1944

4               5                Oskara Matilda Olsson                                 1980

4               27             Arthur Elof Johansson                                   1966

4               32             Erik Ingemar Ingelsten                                  1980

4               39             Wendela M.C. Wessborg                              1861

4               65             Georg Björklund                                             1964

5               24             Nils Arvid Nilsson                                           1993

5               55             barn                                                                 1937?

5               166          Berta Andersson                                             1975

7               31             Aina Valborg Adele Warholt                           1994

7               38             Viktor Konrad Valdemar Almroth                  1985

7               39             Ernst Sune Alfred Björn                                  1987

7               65             Sture Bertil Samuelsson                                 1981

7               88             Ingegärd Elisabeth Johanna Brantelid           1978

8               25             Karl Gösta Isidor Persson                               1986

8               74             Adolf Ragnar Robertsson                               2002

8               78             John Arvid Karlsson                                        1993

10             9               Leif Per Göte Eklund                                       2016

10             39             Piotr Michonski                                               1989

10             130           Sven Gunnar Larsson                                      1974

10             145           Eufrosyne Josefina A. O. Larsson                   1978

10             183           Antonius Olsson                                               1896

12             5                Karin Elsa Dorotea Bengtsson                         1984

13             63             Ingemar Gunnar Sjölin                                      1983

13             73             Gudrun Kåhlberg                                               2010

13             124           Per Olof Thorbjörnsson                                   1986

13             160           Karin Ingeborg Sofia Grafström                      1995

14             31              Ines Palmkvist                                                  2004

26             1615         Irmgard Grindberg                                           2011

26             3051         Ingeburg Sofie Örgenviken                             2001