Många församlingar sänder digitalt

Linde bergslags församling är en av dem som sänder digitalt. Varje tisdag förmedlas böner och på fredagar sänds tankar inför helgens tema via nätet.