Foto: Maria Lindstedt

100 gravar du måste se - app lanseras

”Ge dig ut på äventyr i Lindesbergs kommun. Om du tar dig tid att utforska kyrkogårdarna kommer du snart befinna dig på en tidsresa." Nu lanserar kommunen en gratisapp. På söndag blir det invigning.

100 gravar du måste se innan du dör

Nu släpps appen Kultur Lindesberg som kommer att innehålla fler guider på sikt. Den första guiden är ”100 gravar du måste se innan du dör”. Den består av 17 platser och 100 gravar – kända som okända -som ger dig möjlighet att uppleva Lindesbergs kommuns historia ur ett nytt perspektiv. I den får du kännedom om levnadsöden, dramatiska händelser, vardagliga seder och traditioner, samhällsutveckling, sociala förhållanden och mycket mer.

Kommunens kulturenhet skriver: Vi hoppas att den väcker din nyfikenhet och gör att du utforskar andra gravar på egen hand. Kanske letar du upp din släkts gamla gravstenar, lär dig mer om bortglömda yrken, verksamheter och platser.

En levande process 

Arbetet med guiden är en levande process och är tänkt att vara under ständig förvandling. Det kommer att läggas ut ny information efter hand och kulturenheten tar gärna emot tips på personer som skulle kunna vara intressanta att ha med.

- Vi har valt att arbeta utifrån ett nyanserat perspektiv. Vi har med kända personerna men i övrigt så handlar inte 100 gravar om kända personer. Vi vill berätta om bortglömda människoöden, yrken som inte längre finns, och utifrån de olika gravarna ge en annan bild av Lindesbergs kulturhistoria, förklarar man i ett pressmeddelande.

 Kommunens uppgift i kulturarvsfrågor

Lindesbergs kommun bevarar, dokumentera och levandegör kulturarvet för nutida och kommande generationer. Verksamheten bidrar till kunskapsuppbyggnad som blir en del av samhällets kollektiva minne. Ett tillgängligt kulturarv inte bara stärker kommunens identitet utan är också en demokratisk rättighet. Då alla människor har rätt att få ta del av historien är det viktigt att kulturarvsplatserna är tillgänglighetsanpassade.

 Om appen

Appen finns tillgänglig på App Store och Google Play.

Den finns både för Iphone och Android och är gratis att ladda ner och använda.

 invigning i Fellingsbro

 På söndag 10 maj blir det invigning av appen på Fellingsbro kyrkogård.

 Se: http://www.mynewsdesk.com/se/kulturstad_lindesberg/news/lindesbergs-kultur-app-klar-foer-nedladdning-och-invigning-401850