Foto: Anna Hultén

Konfirmationsgudstjänstens ordning

KONFIRMATIONSGUDSTJÄNSTENS ORDNING
*Psalm/Musik, Precession
Inledning och bön
Bibelläsning
Psalm
*Trosbekännelsen
Bön med handpåläggning
Sändning
Psalm
Förbön
Herrens bön
Lovpsalm
Välsignelsen
Sändningsord
*Psalm/Musik, Recession

Vid Konfirmation är också vanligt att man firar mässa,
då ser ordningen lite annorlunda ut.