Foto: G Jonas Gustafsson

Erbjudande

Med denna information vänder vi oss till Dig som är gravrättsinnehavare till en eller flera gravar i Lima-Transtrands församling.

Från och med 1 april 2018 gäller, att Du som behöver få hjälp med gräsklippning mm av grav, behöver ingå ett grundskötselavtal eller ett gravskötselavtal med kyrkogårdsförvaltningen.

Grundskötselavtal; i detta ingår följande:

Klippning av gräs på gravplatsen samt skötsel av grusgrav
Putsning av gräs runt gravvård och stenram
Enkel justering av gravvård
Vissna blommor i vas tas bort
Avtalet kan tecknas på ett år med automatisk förlängning (för 200 kronor) eller tre år (för 600 kronor).

Gravskötselavtal; i detta ingår, utöver det som ingår i grundskötselavtalet, plantering av blommor och en låda. avtalet tecknas på tre år (för 2400 kronor).

Teckna avtal så här: Du som vill teckna ett grundskötselavtal eller ett gravskötselavtal, hör av dig till oss via mail: info.lima@svenskakyrkan.se

Du som har ett gällande avtal om gravskötsel sedan tidigare, behöver inte teckna något nytt avtal.

Måste alla teckna avtal? Det står var och en fritt att teckna skötselavtal. Väljer Du att själv sköta graven ansvarar Du för att graven ser vårdad ut och att gräset på gravplatsen regelbundet klipps.

Bakgrunden till förändringen. Huvudmannen för begravningsverksamheten, i detta fall Lima-Transtrands församling, ansvarar för att sköta gravplatsen som helhet och se till att den hålls i ordnat och värdigt skick. Detta arbete finansieras av begravningsavgiften som alla som är skrivna i Sverige är med och betalar. Denna begravningsavgift får inte användas till skötsel av enskilda gravar, exempelvis för gräsklippning och gräsputs.

 

Med vänlig hälsning

Birgitta Arneving, Kyrkoherde, Lima-Transtrands församling, 0280-593110

Anders Bjurström, Kyrkogårdsansvarig, Lima-transtrands församling, 0280-593117