Dopgudstjänstens ordning

DOPGUDSTJÄNSTENS ORDNING
Psalm/Musik/Solosång
Inledningsord och tackbön
Evangeliet om Jesus och barnen
Befrielsebönen, barnet får ta emot korstets tecken
Bibelläsning
Doptal
Psalm/Musik/Solosång
Dopbön
*Trosbekännelsen
Dophandlingen, barnet döps i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn
Välkomnande, och överlämnande av dopljus
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm/Musik/Solosång
Sändningsord