Syförening

Tisdagar kl 15 jämna veckor, Västerlanda församlingshem

Elsie Sundberg, telefon 0520-65 20 01.