Foto: Magnus Aronsson/IKON

Röstkortet

Röstkortet skickas ut till röstberättigade kyrkotillhöriga innan valet. Ta med röstkortet när du ska rösta. 

Vem kan du rösta på?
I kyrkovalet röstar du på nomineringsgrupper och deras kandidater. Nomineringsgrupperna är kyrkovalets motsvarighet till partierna i de allmänna valen. Grupperna ger själva information om vad de vill åstadkomma. Listor för samtliga nomineringsgrupper och deras kandidater kommer finnas på kyrkovalets webbplats. Du kan också tala med din församling.

Var och när kan du rösta?
Det går att förtidsrösta på expeditioner för förtidsröstning i hela landet. Det går även att brevrösta, vilket är ett alternativ om du t.ex. befinner dig utomlands. Ibland finns särskilda röstmottagningsställen. På valdagen söndag 19 september kan du rösta i din vallokal eller på särskilda röstmottagningsställen, på baksidan av ditt röstkort hittar du adressen.  

Förlorat ditt röstkort?
Om du blivit av med ditt röstkort kan du vända dig till din församling. Du kan också beställa ett dubblettröstkort via Svenska kyrkans informationsservice, 
telefon 018-16 96 00. Dubblettröstkortet skickas till din folkbokföringsadress. Ett dubblettröstkort kan även faxas till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar. 

Hur gick det i valet?
Här på kyrkovalets webbplats publiceras de preliminära resultaten allt eftersom rösterna räknats samman när vallokalerna har stängt. Då har inga personröster räknats. Det slutgiltiga resultatet publiceras på samma plats när stiften har kontrollräknat alla röster. 

Vill du veta mer?
Den information som finns i det tryckta röstkortet kommer du även kunna hitta på kyrkovalets webbplats. Du hittar även information på lätt svenska, på finska, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, romani, meänkeli, engelska, franska, tyska, arabiska, spanska och teckenspråk. Inläst information på svenska kommer gå att ladda ner som ljudfil eller att beställas på cd från Svenska kyrkans informationsservice, telefon 018-16 96 00 eller via e-post info@svenskakyrkan.se.