Pilgrim Västerlanda

En av Västerlandas pärlor är leden mellan Sankt Olofs källa i Källseröd (nära Torskogs slott) och Västerlanda kyrka.

Går man hela leden på 11 km och deltar i en gudstjänst i Västerlanda kyrka kan man få ett diplom. Efter 3,5 km kan man välja att växla in på en extra sträcka på 5 km, så att leden sammanlagt blir 16 km.

Utmed leden finns ett par rastställen med bord och sittplats. Det finns även några skyltar med ord på vägen. Vandringstiden beräknas till drygt 2 h respektive drygt 3 h.

Med geocaching kan man upptäcka mer och följa den inre vandringsleden.

Västerlandaprästen Bo Glans fick 1987 ett brev där det framgick att det skulle finnas en medeltida dopkälla i Torskog. För många hade detta fallit i glömska, men vaktmästaren Ingemar Rydén kunde peka ut platsen då han som barn varit där på skolutflykt. Efter detta började man fira Olsmässa, eller "Olsok" som var det gamla norska namnet på S:t Olofsdagen 29 juli.

Nästa församlingspräst, Kai Larsen, tänkte man kunde bygga vidare på traditionen med Olsmässa och kom med idén om en pilgrimsled.

Ingemar Carlsson har gjort skyltar och pilar. Tillsammans med Lars-Inge Andersson och Bengt Johansson har de satt upp omkring 100 stolpar utmed sträckningen. Pilgrimsleden stod färdig 2008.

Boende: Älvbacken B&B vid älven, utmed leden, eller Thorskogs slott vid infarten från vägen till Sankt Olofs källa.

Pilgrimsleden har även en egen webbsida.

Läs om Sankt Olof i Populär historia.

Skjuts: Om man vill gå leden ena vägen kan man kontakta någon av följande personer som - om de har möjlighet - gärna erbjuder skjuts ena vägen:

  • Sophie Kanter Karlsson, 070-2887556
  • Astor Lindskog, 0520-652211
  • Elsie Sundberg, 0520-652001