Foto: Magnus Aronsson/IKON

Personröster

I kyrkovalet kan du personrösta på tre kandidater.

Du personröstar genom att kryssa för den eller de, maximalt tre personer, som du helst vill se valda. Kryssen ökade kandidaternas möjlighet att bli valda och få representera dig. 

Om du när du röstar använder en blank valsedel kan du om du vill personrösta, skriva namnet på den eller de kandidater som ska få en personröst. Maximalt tre namn i varje val.

För att få tillgodoräkna sig personrösterna krävs att kandidaten fått personröster till ett antal motsvarande minst 5 procent av nomineringsgruppens röstetal, dock lägst 20 röster i de lokala valen och 50 röster i stiftsvalet. Alla som fått tillräckligt många personröster och nått över denna tröskel hamnar högre upp på listan än de som ej kan tillgodoräkna sig personröster. Det namn som har störst personligt röstetal tar första plats i ordningen och så vidare.

Det går inte att stryka kandidater.