gemenskap
Foto: Johannes Frandsen IKON

Kyrkans timme på Hägern

Käppslängaregatan 4 A

Torsdag 3 nov kl 14

Fuxernas nye präst Johannes Kannas talar om Alla Helgons dag

Andakt, kaffe och sång. Kostnad 20 kr.

Alla är välkomna!