Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Juridisk rådgivning

Det finns möjlighet för asylsökande och flyktingar att få professionell, oberoende och kostnadsfri juridisk rådgivning inom asylrättsområdet.

Svenska kyrkan i Lilla Edet är medlemmar i föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige. Genom föreningen har vi tillgång till en jurist för rådgivning, vilket vi fått glädje av flera gånger.

 

Att söka juridisk rådgivning

Det finns möjlighet för asylsökande och flyktingar att få professionell, oberoende och kostnadsfri juridisk rådgivning inom asylrättsområdet.
Genom Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige ordnas rådgivningstillfällen och utbildningstillfällen på olika platser i Västsverige. Det är de enskilda medlemsorganisationerna/församlingarna som samordnar rådgivning för enskilda och utbildning för stödpersoner. Där finns personer som kan hjälpa till med att ta kontakt med jurist och förberedelser inför ett eventuellt möte.

För att få kännedom om tider, platser och organisationer/församlingar – se kontaktperson längst ner på sidan. Det går också att direkt ta kontakt med jurist från Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar i Stockholm. Använd mailadressen: goteborg@sweref.org. Bifoga så mycket som möjligt av de handlingar som nämns nedan. Juristen avgör sedan vilka asylsökande han/hon kan träffa vid besök i Västsverige. Om juristen bedömer att det inte finns utrymme eller skäl för ett personligt möte svarar juristen detta per mail.                     

 

Handlingar som bör vara med för en bedömning
Det är viktigt att juristen har tillgång dokument över beslut och domar i ärendet. De handlingar som finns att tillgå ska skickas så snart som möjligt. Om handlingar saknas – skicka ändå de som finns.

• Protokoll från Migrationsverkets asylutredning

• Det offentliga biträdets/ombudets ursprungliga skrivelse till Migrationsverket

• Eventuella intyg eller andra skrivelser som ingivits till Migrationsverket

• Eventuella skrivelser från Migrationsverket

• Migrationsverkets beslut

• Det offentliga biträdets/ombudets överklagandeskrivelse och eventuella kompletteringar och bilagor till dessa skrivelser (exempelvis läkarintyg)

• Eventuellt yttrande från Migrationsverket till migrationsdomstolen

• Eventuella skrivelser från migrationsdomstolen till det offentliga biträdet/ombudet

• Migrationsdomstolens dom

• Det offentliga biträdets/ombudets överklagandeskrivelse, begäran om prövningstillstånd, och eventuella kompletteringar och bilagor till dessa skrivelser (exempelvis läkarintyg)

• Migrationsöverdomstolens beslut/dom

• Eventuella ansökningar om prövning av verkställighetshinder och bilagor till sådana skrivelser (exempelvis läkarintyg)

• Eventuella beslut från Migrationsverket i fråga om prövning av verkställighetshinder

• Eventuella överklaganden av Migrationsverkets beslut i ärenden rörande prövning av verkställighetshinder och bilagor till sådana skrivelser (exempelvis läkarintyg)

• Eventuella domar från migrationsdomstolar i ärenden rörande prövning av hinder mot verkställighetshinder  

Föreningen för juridisk rådgivning i asyl och flyktingfrågor i Västsverige är en ideell förening som bildades 2013 med syfte att verka för att tillhandahålla juridisk kompetens för att säkra rätten till asyl och uppehållstillstånd på annan grund.

Merja Elina Andersson

Merja Elina Andersson

Svenska kyrkan i Lilla Edet