Gemenskapsträff

Intressant och trivsamt program, kaffe och gemenskap.

Gemenskapsträffen är i Fuxerna församlingshem, en torsdag per månad, vår och höst. Servering och lotteri. För församlingsbor i Hjärtum, Västerlanda och Fuxerna-Åsbräcka går det att beställa kyrktaxi.

För aktuellt program, se kalender på startsidan.

Kyrktaxi
Ring 08-744 95 60
Uppge ”Att man vill boka taxi mot faktura”
Uppge kundnummer 0520494700
Uppge ditt namn och eventuellt telefonnummer man kan nås på.
Från Adress. Till Adress.
Vilken tid man vill bli hämtad.
Beställ senast dagen före.

Inger Lindeskog

Inger Lindeskog

Svenska kyrkan i Lilla Edet