Gemensam bön

Det kan vara gott att be tillsammans, även om man gör det tyst. Vi ber också för vår församling och det vi gör.

Om du inte har möjlighet att komma kan du vara med i hemmet samtidigt. Berätta gärna att du är med hemma i bön, det är uppmuntrande för de som samlas.

Hjärtums församlingshem, tisdagar kl.12.30-12.45
Fuxerna församlingshem, torsdagar kl. 8.30-9.00

Bön för Lilla Edet på följande datum: 

21 februari kl.19 i Equmeniakyrkan
27 mars kl.19 i Pingstförsamlingen
24 april kl.19 i Fuxerna församlingshem
29 maj kl.19 i Equmeniakyrkan

Med reservation för eventuella ändringar.

bön för Lilla Edet

Vid tisdagsmässan i Fuxerna församlingshem brukar vi gemensamt be följande bön:

Himmelske Fader, vi ber för alla som lever och verkar i Lilla Edet. Vi ber att du skall tända en längtan i människors hjärtan efter att få lära känna dig. Sänd din helige Ande över oss alla. Herre hör vår bön.

Och låt vårt rop komma inför Dig.

Vi ber för alla kristna i Lilla Edet, och för alla i denna bönegemenskap. Gör oss till Dina redskap, och låt oss i enlighet med Din bön bli ett. Herre hör vår bön.

Och låt vårt rop komma inför Dig.

Vi ber för alla som har det svårt, för barn som far illa, för alla ungdomar. Vi ber för de som är gamla och sjuka, för alla ensamma. Vi ber dig att du skall komma och läka allt som är trasigt. Herre hör vår bön.

Och låt vårt rop komma inför Dig.