Meny

GDPR - begravning

Om du bokar en begravningsgudstjänst

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?
När du bokar en begravningsgudstjänst kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Det huvudsakliga syftet med att dina personuppgifter är att vi ska kunna administrera och förrätta begravningsgudstjänst och gravsättning. Du ingår ett avtal genom att boka tid för förrättningen, vilket är en av grunderna för behandlingen av dina personuppgifter, men vi behandlar även personuppgifter som ett led i myndighetsutövning enligt begravningslagen. Som en del av Svenska kyrkans myndighetsutövning skickar vi därmed information om gravsättningen till Skatteverket.

Utöver den behandling som utförs för att uppfylla avtal eller som ett led i myndighetsutövning behandlar vi även dina kontaktuppgifter i upp till ett år efter gravsättningen för att vi ska kunna skicka dig inbjudningar till minnesgudstjänst och/eller sorgegrupp. Vi gör det med stöd av ett berättigat intresse, då vi bedömer att du sannolikt har ett intresse av att få sådana inbjudningar skickade till dig. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dig från dessa listor.

Eftersom dataskyddsförordningen inte omfattar personuppgifter för avlidna nämns inte den avlidnes personuppgifter i denna information.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
De personuppgifter vi behandlar i normalfallet är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, din relation till den avlidne samt i vissa fall faktureringsuppgifter. Vanligtvis får vi dina uppgifter från begravningsbyrån, men vi kan även få dem från dig direkt eller via annan församling.  

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?
Dina personuppgifter sparas under den tid som stadgas av tillämpliga lagar och föreskrifter, såsom begravningslagen. Vissa uppgifter om förrättningen kommer att sparas för historiska ändamål i en så kallad ministerialbok. Som angetts ovan behandlas dina kontaktuppgifter i upp till ett år efter gravsättningen.

Vilka rättigheter har ni?
Lilla Edets pastorat ansvarar för hanteringen av era personuppgifter.

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:
Lisbeth Olsson 0520-49 47 00, e-post:  lillaedets.pastorat@svenskakyrkan.se.
Lilla Edets pastorats dataskyddsombud, Erika Malmberg, inTechrity, 072-549 64 34.