Foto: Jessica Randén

Ekumenisk friluftsgudstjänst

Tösslandagården

Torsdag 8 juli kl 16. Präst Marcus Stille.
Lilla Edets hembygdsförening bjuder på kaffe.

Välkomna!

Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan i Lilla Edet.