Alpha

En möjlighet att fördjupa sig i den kristna tron, diskutera och lyssna in andras tankar och perspektiv.

  • 13 kvällar med mat/fika, föredrag och öppna samtal
  • 29 miljoner i 170 länder har gått kursen
  • Kostnad: 20 kr/gång för mat/fikat

    Vad händer? Vi äter en enkel måltid. Vi lyssnar till ett föredrag som tar upp dagens ämne. Därefter får vi möjlighet att samtala utifrån det vi hört och komma med egna funderingar. Till Alpha är du välkommen med dina tankar och frågor. Tillsammans i respektfull atmosfär kan vi fundera och samtala över livets mening. Om tider och andra frågor, kontakta oss.
Merja Elina Andersson

Merja Elina Andersson

Svenska kyrkan i Lilla Edet