Foto: Johannes Frandsen

Vardagsgudstjänst

Under veckorna firar vi gudstjänster och mässor med lite olika teman och inriktning i de olika kyrkorna. Enligt gällande Corona-restriktioner tillåts 70 besökare i S:t Nicolai kyrka, samt 50 st. i S:t Sigfrids kyrka.

Veckomässa

På tisdagar kl. 17.00 firas veckomässa i S:t Nicolai kyrka. Från och med 31 augusti ändras tiden till kl. 18.30.

När Mariagården är färdigrenoverad kommer det även firas vardagsmässa där. Förhoppningsvis med start i oktober.

Taizégudstjänst

På onsdagar kl. 16.30 med start 15 september firas Taizégudstjänst i S:t Sigfrids kyrka. Efteråt finns det möjlighet att samtala i grupper. Läs mer om Taizé i nedan artikel.

Pilgrimsmässa

Varje fredag kl. 12.05 firas en enklare pilgrimsmässa i S:t Nicolai kyrka.

Gudstjänster och sångstunder på äldreboenden

Präster från Lidköpings församling håller regelbundet gudstjänster på följande äldreboenden: Östhaga, Solhaga, Guldvingen, Ljungen, Skogsgläntan och Sleipner. Ett par gånger per termin gästas även Skogsgläntans äldreboende av Psalmcirkeln, som spelar och sjunger tillsammans med de boende. Gudstjänsterna är öppna för allmänheten.

En onsdag i månaden kommer diakon Anne Blomqvist med ett glatt gäng till Solhagas Mötesplats för en sångstund med de boende och de boende i området. Sångtillfällena brukar vara mellan kl. 14.30-15.30.

Av förklarliga skäl är besöken på stadens äldreboenden pausade tills coronaläget förbättras.