Foto: Johannes Frandsen

Vardagsgudstjänst

Under veckorna firar vi gudstjänster och mässor med lite olika teman och inriktning i de olika kyrkorna.

Veckomässa

På tisdagar kl. 18.30 firas veckomässa i S:t Nicolai kyrka. 

När Mariagården är färdigrenoverad kommer det även firas vardagsmässa där. Invigningen blir förmodligen runt årsskiftet.

Taizégudstjänst

På onsdagar kl. 16.30 firas Taizégudstjänst i S:t Sigfrids kyrka.

Efter gudstjänsten får den som vill stanna kvar för kort samtal om en bibeltext. Vi slutar senast kl 18.

Läs mer om Taizé i nedan artikel.

Pilgrimsmässa

Varje fredag kl. 12.05 firas en enklare pilgrimsmässa i S:t Nicolai kyrka.

Gudstjänster och sångstunder på äldreboenden

Präster från Lidköpings församling håller regelbundet gudstjänster på följande äldreboenden: Villa Videbeck, Solhaga, Guldvingen, Ljungen, Skogsgläntan och Sleipner.  Gudstjänsterna är öppna för allmänheten.

En onsdag i månaden kommer diakon Anne Blomqvist med ett glatt gäng till Solhagas Mötesplats för en sångstund med de boende och de boende i området. Sångtillfällena brukar vara mellan kl. 14.30-15.30.

Taizégudstjänst

I höst firas Taizégudstjänster i S:t Sigfrids kyrka. Många av er har säkert hört talas om det, men kanske inte känner till det så väl. Maria Dufberg försöker sig på en förklaring.