Foto: Magnus Aronson

Vanliga frågor

Varför ska man döpa sitt barn?

Dopet leder oss in i ett sammanhang som är större än det vi själva kan skapa. Där får vi ta emot och tacka för den kristna gemenskapen som sträcker sig över generationer och geografiska gränser. Dopet påminner oss om tryggheten att Gud bär oss också när vi inte själva orkar. Dopet är en del av trons spännande resa hela livet och bortom detta livet.

Får man vara med och utforma dopet, med tal och sång?

Kyrkan har en ordning för dop som det är tryggt att vila i. Inom ramen för den ordningen finns det möjlighet att påverka valet av psalmer, bibeltexter och böner. I dopsamtalet samtalar ni med prästen om era önskemål.

Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting att bli döpt eller att döpa sitt barn. Det innebär att präst, musiker, vaktmästare och kyrka är helt gratis. Dessutom finns lokaler att låna för ett dopkalas om man så önskar.

Jag är ensamstående och vill döpa mitt barn, vad har ni får råd till mig?

Dopet sker inte för släktens skull, utan för dopbarnets. Om ingen av barnets vårdnadshavare är emot att barnet döps, så kom och döp!

Kan man döpa barn som har en förälder som tillhör ett annat samfund eller annan religion?

Ja, om båda föräldrarna vill att barnen ska döpas finns inget som hindrar att döpa barnet, oavsett vårdnadshavarnas samfund- eller religionstillhörighet.

Är det skillnad på dop och namngivningsceremoni?

Ja, dopet är inte en namngivningsceremoni, men namnet spelar en central roll. Namnet är viktigt, eftersom den som döps inte är anonym. Det är just denna människa som döps, den unika individen som förs in i Guds och kyrkans gemenskap.

Jag döptes aldrig som barn - kan jag göra det som vuxen?

Ja! Det finns ingen åldersgräns för dop. Är du intresserad av att döpa dig som vuxen kan du läsa vidare här.

Hur gammal skall barnet vara när det döps?

Det spelar ingen roll - man kan döpas när som helst i livet.