Foto: Magnus Aronson

Söndagsgudstjänst

Varje söndag firar vi gudstjänst eller mässa. Gudstjänstlivet har varit väldigt sparsmakat under hela pandemin, men efter att restriktionerna lättade 1 juni öppnar åter S:t Nicolai kyrka upp för söndagsgudstjänster.

S:t Nicolai kyrka

Varje söndag firas högmässa i S:t Nicolai kyrka, vanligtvis kl. 11.00, men under sommarmånaderna juni-aug är det kl. 10.00. 

Klockan 18.00 varierar utbudet. Det kan vara alltifrån mässa, musikgudstjänst eller temagudstjänst. 

70 deltagare är tillåtna och hänvisas till sittplatser utspridda i kyrkorummet.