En reklamknapp med texten Jag har tystnadsplikt Kyrkoval ligger på ett bord framför en person.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

POSK - partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus

POSK i Lidköpings församling ger en möjlighet för dig att rösta på kandidater i kyrkovalet som i sitt uppdrag som förtroendevalda utgår enbart från sitt engagemang för kyrkan. 
POSK är en stark röst för en kyrka fri från partipolitik. En kyrka där inte allmänpolitiska åsikter styr utan engagemanget för kyrkan.
Svenska Kyrkan i LIdköping ska vara en del av samhället med stor tillgänglighet för alla.
POSK i Lidköping är ansluten till POSK nationellt och på stiftsnivå.

POSK vill att Svenska kyrkan ska vara en gemenskap som speglar Guds vilja i gudstjänst och liv och som talar tydligt om Jesus Kristus

POSK Lidköpings församling vill …

 • att Nicolaikyrkan och Nicolaigården hålls öppna dagligen och ska vara centrala mötesplatser med riklig verksamhet för alla åldrar.
 • ha varierande gudstjänster med olika teman där bara fantasin sätter gränser.
 • att Mariagården blir en samlingsplats i stadsdelena
 • att församlingens viktiga diakonala arbete stöttas.
 • att fortsätta den lyckade satsningen på barnkörer, föräldrar/barnverksamhet, miniorer, seniorer ochkonfirmander.
 • att främja kör- och musikverksamheten.
 • att S:t Sigfridskyrkans dagträffar med hantverk samt bibelstudier ledda av präst fortsätter.
  att uppmuntra klimat- och miljötänk.
 • att utveckla gemensamhetsodlingen Bigården.
  att verka för en rättvis värld, mänskliga rättigheter, för fred- och icke våld via ACT Svenska kyrkan
   

För mer info kontakta gärna Lars-Gunnar Frisk tel 070-570 38 50

Barbro Johansson Brax e-post: bjohanssonbrax@gmail.com

Kandidatpresentation

Ta mig dit!