Sökning gravrättsinnehavare

Nyhet Publicerad Ändrad

Om vi inte får kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

På följande grav finns ingen aktuell gravrättsinnehavare.

Södra begravningsplatsen
Kv 24     Nr 4322    Elisabet Sellén

Kontakta Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Personal & expedition

På Vävaregatan 2 hittar du Södra begravningsplatsen, där även kyrkogårdsförvaltningens expedition ligger. Här hittar du kontaktuppgifter till personalen samt adressuppgifter och öppettider till förvaltningens expedition.