Sökning gravrättsinnehavare

Om vi inte får kontakt med anhöriga kommer gravplatsen att betraktas som återlämnad till församlingen. Det kan medföra att gravanordningen tas bort.

På följande grav finns ingen aktuell gravrättsinnehavare.

Södra begravningsplatsen
Kv 24     Nr 4322    Elisabet Sellén

Kontakta Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen