Livet i Innerstaden

En hälsning till Dig, medlem i Svenska kyrkan, från den verksamhet som Du är med och möjliggör i Lidköpings innerstad.

En hälsning från ungdomarna

Första numret av Livet i Innerstaden gick ut i slutet av vecka 13, 2023.
Vill du ta del av foldern, kan du göra det via denna länk!

SE FILMEN!

En viktig del av kyrkans arbete är ungdomsverksamheten. Att ge ungdomar en fristad från stress och press. En plats att växa, känna sig trygg och finna en gemenskap utan prestationskrav. Här kommer en hälsning till Dig från ungdomsledarna i Lidköping!