Foto: Alex Giacomini

Kremering

Krematoriet ligger i samma byggnad som Hoppets kapell, på Södra begravningsplatsen.

På krematoriet bränns den avlidne till aska, som sedan placeras i en urna och gravsätts. Enligt lag ska kremering ske inom en månad efter dödsfallet och gravsättning skall ske inom ett år. Under tiden ska askan/urnan förvaras av innehavaren av krematoriet, huvudmannen på den ort där gravsättning ska ske eller huvudmannen på den ort där den avlidne senast var folkbokförd.

Endast stoftet efter en person som avlidit, eller dödfödd enligt begravningslagen 2 kap 3 §, får kremeras vid krematoriet. Således får inte humanbiologiskt avfall eller husdjur kremeras här.

Vårt arbete med kremationer styrs av etiska riktlinjer (läs dokument).

Från att tidigare använt eldningsolja övergick man 2013 till att driva kremationsugnen med RME.

RME står för RapsoljeMytelEster och går oftast under namnet biodiesel. Från raps utvinns rapsolja, som i sin tur omvandlas till biodiesel vilket är ett fullvärdigt och blandbart alternativ till diesel. Biodiesel är ett helt förnybart och giftfritt bränsle. Dess påverkan på växthuseffekten i jämförelse med fossil diesel är betydligt mindre. Rapsplantan tar upp nästan lika mycket koldioxid som befrias vid förbränningen.

Sedan övergången från eldningsolja till biodiesel har mängden utsläpp av koldioxid från krematoriet minskat med ca 60 000 kg per år.

Arbetet på krematoriet medför många frågor från allmänheten, därför har vi på Alla helgons dag öppet hus så man kan få inblick i hur verksamheten fungerar. Studiebesök tas emot efter överenskommelse även övrig tid på året.

Ta mig tillbaka till avsnittet för olika gravsättningsalternativ för urna & aska

Tillbaka!