Foto: Gustaf Hellsing

Hur går en urnsättning till?

Askan efter en avliden som har kremerats skall gravsättas inom ett år från kremeringsdatumet.

Gravsättning av askurna kan ske på olika sätt. I de flesta fall brukar gravsättningen ske i närvaro av de närmast anhöriga. Det går även bra att ha med en präst eller vaktmästare som medverkar under gravsättningen. Man kan även be vår personal utföra gravsättningen utan några anhöriga närvarande.

För att boka en tid för gravsättning tar du kontakt med kyrkogårdsexpeditionen. Detta ska göras helst en vecka i förväg. Man kan i alla steg ta hjälp från begravningsbyrån. Våra tider för gravsättning är vardagar fram till kl. 15.30.

Beroende på vart gravsättningen sker finns det två olika ställen man kan hämta ut urnan. Sker gravsättningen på Norra begravningsplatsen finns urnan att hämta i Norra kapellet. Är gravsättningen på Södra begravningsplatsen finns urnan att hämta i urnutlämningsrummet som är på baksidan av Hoppets kapell.

Sedan går man ut till gravplatsen och sänker ned urnan. Urnan är alltid försedd med band som används när man sänker ned den.

Vår personal ser till att gravplatsen är iordninggjord inför gravsättningen samt att den fylls igen när anhöriga lämnat platsen.

Beställning av hämtning av urna för gravsättning på annan kyrkogård eller vid spridning

Om gravsättning ska ske på en annan kyrkogård behöver man boka tid för hämtning av urna. Detta ska göras till kyrkogårdsexpeditionen minst tre dagar innan hämtning. Viktigt att veta är att man inte får förvara urnan i hemmet eller hos begravningsbyrån och därför skall urnan hämtas samma dag som gravsättningen ska ske. Det finns undantag, t.ex. kan urnan hämtas tidigare om församlingen på gravsättningsorten tar hand om förvaringen.

Beställning för hämtning av urna kan antingen göras av anhöriga eller av begravningsbyrån.  Urnan hämtas på kyrkogårdsexpeditionen. Man kan också få urnan skickad till annan ort mot en kostnad.

Ta mig tillbaka till avsnittet om olika gravsättningsalternativ för urna & aska

Tillbaka!