Foto: Kristin Lidell

Dialogen

Dialogen är ett forum som erbjuder psykoterapeutiska samtal, där också den existentiella sidan av livet får finnas med. Dialogen riktar sig till alla oavsett tro och livsåskådning.

Läs mer om Dialogens arbete på deras hemsida.

Ta mig dit!