Foto: Albin Hillert

Personuppgiftshantering för bilder & film

Så hanterar Lidköpings församling bilder och foton enligt GDPR

Vi publicerar inga bilder på vår hemsida, i videoproduktioner eller facebook-sida utan ett samtycke och godkännande från de som går att identifiera på bilderna. 

Ett skriftligt samtycke upprättas och man kan när som helst upphäva sitt samtycke genom att kontakta församlingskansliet 0510-684 00.

Myndigheten för press, radio och tv utfärdar enligt 1 kap. 5 § i yttrandefrihetsgrundlagen, utgivningsbevis för databas.
www.lidkopingsforsamling.se har sådant tillstånd med utgivningsbevisnummer 2018-258 som gäller till 2028-09-16

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Lidköpings församling ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.