Foto: Magnus Aronson

Alpha, Beta, Delta & Bas-grupper

Välkommen till Alpha, en grundkurs i kristen tro. Efter Alpha finns fortsättningskurser i två steg, och till sist Bas-grupp.

Alphakurs

Alphakurserna startade i anglikanska kyrkan, Holy Trinity Brompton Church i London, i början av 1980-talet. Idag finns Alpha i över 170 länder och över 24 000 000 människor har gått en Alpha kurs, av dem ca. 100 000 svenskar. Läs mer om Lidköpings församlings erbjudande här.

Läs mer om Alpha och hur du anmäler dig!

Betakurs

Beta är en fortsättningskurs för dig som gått en Alphakurs. Här får vi möjlighet att genom föredrag och samtal i smågrupper tränga djupare in i den kristna tron. Du kommer att känna igen upplägget på kursen från Alphakvällarna.

Kursens omfattning:
Kursen pågår under 6 onsdagskvällar. Vi börjar med en gemensam måltid och får sedan lyssna till en föreläsning. Därefter blir det kaffe och samtal i smågrupper. Kvällen avslutas kl. 21.00. Alla kurstillfällen är i Nicolaigården. 

Deltakurs

Deltakursen riktar sig till dig som gått en Betakurs. Där får vi genom föreläsningar och i smågrupper praktisera det vi lärt oss under tidigare kurskvällar.

Kursens omfattning:
Vi träffas en onsdagskväll i månaden kl. 18.30-21, under 4 tillfällen. Vi fikar tillsammans och lyssnar därefter på en föreläsning. Därefter blir det samtal i smågrupper. Även denna kurs hålls i Nicolaigården. 

BAS-grupper

En Bas-grupp är en grupp i församlingen. Där har man möjlighet att på ett nära sätt träffas i hemmen eller i någon av församlingshemmen och dela livet med varandra genom:
Bön - att be för varandra, församlingen och världen
Arbete - att göra något tillsammans som en grupp, hjälpa någon att gå och handla, vattna blommor, baka. Kanske hjälpa någon att måla om, röja i trädgården eller åka ut på äventyr. Bara fantasin sätter gränser för vad gruppen kan göra för varandra och andra i församlingen.
Studium - att studera bibeln, kristen litteratur etc.

Inspirationskvällar

Som stöd och inspiration till BAS-grupperna ges inspirationskvällar tre eller fyra gånger på hösten och våren. Dessa kvällar är öppna för alla som är intresserade av frågor och funderingar kring kristen tro och hur tron omsätts i det dagliga livet. Är man inte med i någon BAS-grupp så ordnas det alltid en möjlighet att samtala om ämnet för kvällen med en samtalspartner.

Inspirationskvällarna hålls i Nicolaigården kl. 18.30 och börjar med drop-in fika, därefter lovsång, föreläsning och samtal i grupper.

personuppgiftshantering vid kursanmälan

Om du anmäler dig på en kurs hos oss kommer vi behandla dina personuppgifter. Detta är dina rättigheter.

Läs!