Foto: Magnus Aronson IKON

Vuxen väg till tro - Katekumenatet

Söker du ett sammanhang där du som vuxen kan samtala och reflektera över livsfrågor? Då kanske katekumenatet är någonting för dig.

Uttrycket "Katekumenat - Vuxen väg till tro" talar om en väg vi tillsammans följer och att vi under resans gång både lär oss mer om den kristna tron och delar erfarenheter av livet och tron.

Vad är Katekumenat?
Katekumenatet är en väg till kristen tro och fördjupning, som har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Metoden har fått renässans i många olika kyrkor i världen. Under 1900-talet började den spridas i Sverige och finns idag i allt fler församlingar inom Svenska kyrkan.

Vem vänder vi oss till?
Framför allt välkomnar vi dig som är sökande och som kanske funderar över vad kristen tro innebär. Men även du som redan kallar dig kristen och är en van gudstjänstfirare är välkommen. Vi är, av erfarenhet, övertygade om att de samtal som äger rum i en katekumenatsgrupp kan vara givande för den som är sökande såväl som för den som är kristen sedan länge.

När, var och hur?
Gruppen brukar träffas en veckodag varannan vecka och lokalen kan växla mellan församlingshemmen i vår församling. En kaplan/präst, Ingrid Knutsson Starck, är knuten till gruppen.

Känner du dig som en sökare, nyfiken på vad kristen tro kan vara eller fördjupa din tro och är intresserad av att delta i samtalsgruppen är du välkommen att kontakta någon av oss:

Arne Johansson  Tfn. 0478-401 24 eller 070-6769250

Ingrid Knutsson Starck Tfn. 0478-344 04