En blandad ungdomskör sjunger i en kyrka. De håller upp sina pekfingrar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körsång

Att sjunga i kör är en folkrörelse som beräknas engagera runt 600 000 människor i Sverige. Är du en av dem, eller vill du bli? Välkommen till församlingens vuxenkörer!

Friskvård med klang!

Forskning visar att körsång gör gott för hela människan och det kan nog deltagarna i församlingens vuxenkörer intyga! Musiken spelar en stor roll i kyrkans liv som bärare av det kristna budskapet och har en given plats i alla gudstjänster.

Körerna sjunger i gudstjänster, gör musikgudstjänster och konserter. Ibland gör vi större verk, då alla körerna sjunger tillsammans. 

Damkör som lovsjunger med uppsträckta händer
Damkör som lovsjunger med uppsträckta händer Foto: Magnus Aronson / IKON

Alla körer i församlingen har olika inriktningar i hopp om att alla ska kunna hitta en kör som passar. Du är välkommen till vilken kör som passar dig bäst, oavsett vilken ort kören övar/medverkar på.

ALLSÅNGSKÖREN

För dig som vill sjunga av hjärtats lust!

Övar: tisdagar  kl.19.00-20.30 i Lessebo kyrka.
Repertoar: tillsammans sjunger vi en lite enklare repertoar unisont eller med lättare stämmor.
Inga förkunskaper krävs. 
Körledare: Marcus Alvgrim.


KRISTINAKÖREN

För dig som har körvana eller önskar få det.

Övar tisdagar kl.19.00-20.30 i Skruvs kapell.
Repertoar: blandad; klassiskt, nutida och gospel. Kören medverkar regelbundet vid olika gudstjänster och sångtillfällen i församlingen.
Inga särskilda förkunskaper krävs, men en viss sång- och/eller körvana är önskvärd.
Körledare: Christina Johansson.


UNGDOMSKÖREN

Främst för dig som går på högstadiet eller gymnasiet, som tycker om att sjunga eller spela i band.

Övar onsdag  kl.17.00-18.30 i Lessebo kyrka (inkl. mässan vi medverkar i).
Repertoar: bestämmer vi tillsammans och anpassar efter våra förutsättningar. Kören medverkar i Skymningsmässan efter repetitionen och vid andra gudstjänsttillfällen i församlingen.
Inga förkunskaper krävs, men du behöver vara intresserad och engagerad i körövningen.
Körledare: Sofia Devall.

KYRKOKÖREN

För dig som har körvana, är trygg i stämsång med noter och/eller gehör.

Övar torsdagar kl.19.00-20.30 i Lessebo kyrka.
Repertoar: tillsammans sjunger vi en svårare repertoar och arbetar med notläsning och klangutveckling.
Förkunskap: körvana, trygg i stämsång med noter och/eller gehör.
Körledare: Marcus Alvgrim.

BARNKÖRERNA I PASTORATET

Körmedlem bläddrar i ett nothäfte
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ta kontakt med någon av våra körledare för att få veta mer:

    Samlingssida: Corona

    Uppdaterat 210421. Här hittar du samlad information om hur Lessebo församling anpassar sin verksamhet efter myndigheternas rekommendationer som rör coronaviruset. Här finns också information från Växjö stift och från Svenska kyrkan på nationell nivå.

    Kören läser i sina noter.

    12. Kör

    Musiken har sedan kyrkans första tid använts för att uttrycka församlingens bön och lovsång till Gud.