En blandad ungdomskör sjunger i en kyrka. De håller upp sina pekfingrar.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Körsång

Att sjunga i kör är en folkrörelse som beräknas engagera runt 600 000 människor i Sverige. Är du en av dem, eller vill du bli? Välkommen till församlingens vuxenkörer!

Friskvård med klang!

Forskning visar att körsång gör gott för hela människan och det kan nog deltagarna i församlingens vuxenkörer intyga! Musiken spelar en stor roll i kyrkans liv som bärare av det kristna budskapet och har en given plats i alla gudstjänster.

Körerna sjunger i gudstjänster, gör musikgudstjänster och konserter. Ibland gör vi större verk, då alla körerna sjunger tillsammans. 

Damkör som lovsjunger med uppsträckta händer
Damkör som lovsjunger med uppsträckta händer Foto: Magnus Aronson / IKON

Alla körer i församlingen har olika inriktningar i hopp om att alla ska kunna hitta en kör som passar. Du är välkommen till vilken kör som passar dig bäst, oavsett vilken ort kören övar/medverkar på.

ALLSÅNGSKÖREN

För dig som vill sjunga av hjärtats lust!

Övar: tisdagar  kl.19.00-20.30 i Lessebo kyrka.
Repertoar: tillsammans sjunger vi en lite enklare repertoar unisont eller med lättare stämmor.
Inga förkunskaper krävs. 
Körledare: Linda Andersson.


KRISTINAKÖREN

För dig som har körvana eller önskar få det.

Övar tisdagar kl.19.00-20.30 i Skruvs kapell.
Repertoar: blandad; klassiskt, nutida och gospel. Kören medverkar regelbundet vid olika gudstjänster och sångtillfällen i församlingen.
Inga särskilda förkunskaper krävs, men en viss sång- och/eller körvana är önskvärd.
Körledare: Christina Johansson.

 

KYRKOKÖREN

För dig som har körvana, är trygg i stämsång med noter och/eller gehör.

Övar torsdagar kl.18.30-20.00 i Lessebo kyrka.
Repertoar: tillsammans sjunger vi en svårare repertoar och arbetar med notläsning och klangutveckling.
Förkunskap: körvana, trygg i stämsång med noter och/eller gehör.
Körledare:  Linda Andersson.

BARNKÖRERNA I PASTORATET

Körmedlem bläddrar i ett nothäfte
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ta kontakt med någon av våra körledare för att få veta mer: