Ett dukat långbord i församlingssalen
Foto: Anneli Ahtee

Uthyrningar

Vi har lokaler som passar i de flesta tillfällen i livet - dopfesten, föreningsmötet, födelsedagskalaset, bröllopsfesten ...

Är du intresserad av att hyra lokal? 

Uthyrning i samband med kyrkliga handlingar, dop, vigsel, begravning samt konfirmandjubileum, är utan kostnad.

Vid samarrangemang mellan Svenska kyrkan och andra organisationer uttages ingen kostnad. Ingen organisation är befriad från hyra men i vissa fall kan motprestationer diskuteras och överenskommas.

Lönekostnad inklusive sociala avgifter för vaktmästare samt andra merkostnader ska debiteras.

För bokning av lokal, kontakta församlingsexpeditionen på tel 0478-344 00.

 

 

Fastställda taxor:

Lessebo

Församlingshemmet

Stora salen nedre botten inkl. kök 500 kr

Övervåningen inkl. kök 300 kr

Hovmantorp

Församlingshemmet

Stora salen inkl. kök 500 kr

Lilla salen inkl. kök 300 kr

 

Regnbågen

Regnbågen hyrs ej längre ut enligt beslut i kyrkorådet.

Ekeberga

Sockenstugan

Stora rummet inkl. kök 500 kr

Lilla rummet inkl. kök 300 kr

Ljuder

Sockenstugan

Stora salen inkl. kök 500 kr

 

Skruvs kapell

Hela utrymmet (ej kyrksalen) inkl. kök 500 kr

I dessa priser ingår befintligt porslin och tillagningskärl, men ej dukar. Lokalen, inklusive golvytan, ska vara städad. Om den förhyrda lokalen lämnas ostädad och odiskat porslin finns kvar så ska en avgift om 600 kronor erläggas. Alkoholförtäring i samband med uthyrning följer den drog- och alkoholpolicy som kyrkonämnden beslutat om.

Fastställd i Samfällda kyrkofullmäktige 2011-04-27 § 9