Foto: Anneli Ahtee

Skyltade gravar

Du har säkert sett dem, skyltarna. Gröna, gula och några grå. Vad innebär de egentligen?

Grå skylt: Förbehållsgravar som huvudmannen har övertagit ansvaret för.

Gul skylt: Gravrätten är aktivt återlämnad av gravrättsinnehavaren. Kan återupptas av annan anhörig så länge skylten finns kvar. Graven är skyltad i ca ett halvår innan den och ev sten tas bort.

Grön skylt: Huvudmannen saknar gravrättsinnehavare på aktuell grav och söker anhöriga eller personer med anknytning till gravsatta. Är du anhörig eller har anknytning, ta kontakt med församlingsexpeditionen. Efter två år anses gravrätten återlämnad och stenen tas bort.