Bild på en vattenpump
Foto: Linda Mickelsson, IKON

Så här hanterar vi bevattningsförbudet!

Sedan 23/7 råder bevattningsförbud i Lessebo kommun. Vi har löst det på olika sätt på våra kyrkogårdar för att minska vattenförbrukningen.

Lessebo begravningsplats:

Inga grönytor bevattnas och skötselgravarna vattnas med sjövatten från Läen i IDC-tank. Du som besöker kyrkogården får gärna ta vatten därifrån när du ska vattna din rabatt för att hjälpa oss att minska på uttaget av kommunalt vatten!

Hovmantorps kyrkogård:

En vattenkanna blir påfylld genom en slang.
Foto: Maria Svensk, IKON

Som tidigare bevattnas grönytor och rabatter på kyrkogården kvälls- och nattid med sjövatten från Rottnen. På initiativ från en församlingsbo är bevattningen framför församlingshemmet numera avstängd.

Ekeberga kyrkogård:

Inga grönytor bevattnas. Skötselgravar vattnas sparsamt med kommunalt vatten enligt överenskommelse med Lessebo kommun. Besökare kommer så småningom att kunna använda sjövatten från en IDC-tank för att vattna sina gravrabatter.

Ljuder kyrkogård:

Likt Hovmantorp bevattnas här sedan tidigare grönytor och skötselgravar av sjövatten från Ljudersjön.