Ljuders kyrka

Välkommen till Ljuders kyrka, även kallad för utvandrarnas kyrka!

Ljuder kyrka
Ljuder kyrka Foto: Harri Holdar Rouhiainen

I Ljuder har det firats kristen gudstjänst sedan medeltiden. Årtalet 1270 nämns på minneskorset över den gamla kyrkan. I början av 1800-talet samlades församlingsborna fortfarande i den gamla träkyrkan från "uråldrig tid", men den blev för trång och var dessutom i dåligt skick. Därför budades till sockenstämma. Denna ägde rum den 10 juli 1839 med biskop Esaias Tegnér som ordförande. Biskopen var väl insatt i kyrkobyggnation, vilket stämmoprotokollet vittnar om. Man beslöt att bygga en ny kyrka. Man hade ont om pengar - Ljuder var en fattig bygd - och penningbrist hotade gång på gång att stoppa arbetet. Men med seghet och enighet lyckades man genomföra kyrkobygget. Tredje söndagen i advent 1845 kunde man för första gången fira gudstjänst i Ljuders nya stenkyrka. Den slutgiltiga invigningen ägde rum året därpå, den 23 augusti 1846.

Kyrkan har renoverats under åren invändigt och utvändigt, senast på ett genomgripande sätt 1973. Idag präglas kyrkorummet av en varm och mild färgsättning.

Altartavlan föreställer Kristi uppståndelse och är målad 1845 av sergeanten och konstnären Gustaf Lindblom, Kalmar. Det är en kopia av Westins altartavla i Kungsholms kyrka i Stockholm.

Altarljustakarna är tillverkade på Skrufs glasbruk, liksom kristall-ljuskronorna i kyrkans tak. Ljuskronorna är formgivna av konstnären Bengt Edenfalk.

Kormattan  är vävd av en församlingsbo, textilkonstnären Kerstin Mörck Löfgren.

Dopfunten är från 1943, utförd av skulptören Anders Jönsson, Stockholm. Dopljusstaken är från 1969 och är gjord av träsnidaren Eva Spångberg. Det stora röda dophjärtat invigdes 13 juni 2010 och är tillverkad av kyrkans vaktmästare Christoffer Johansson, Per Arnoldsson och Susanne Neroth Ravn. Hjärtat symboliserar Guds stora hjärta, Livets hjärta, och för varje dop sätts en dopängel upp i hjärtat.

Ikonmålningen på kyrkans norra vägg är gjord av konstnären Sven-Bertil Svensson och invigdes 1980. Den anknyter till den äldsta kristna konsten och den konst som utvecklats i österns kyrkor. Centralmotivet  är nattvardens instiftande.

Golgota-gruppen i trä, Korsfästelsen, som återfinns på kyrkorummets norra sida, är tillverkad av skulptören Karl Gustav Petersson, Heddamåla.

Kyrkans orgel består av 27 stämmor och fick sitt nuvarande skick 1951-52 av den välkände orgelbyggaren Hammarberg.

Än en gång;

Välkommen till Ljuders kyrka!