Församlingarnas kyrkor på rad
Foto: Collage Anneli Ahtee

Ljuders församling

Välkommen till Ljuders församling, mitt i den historiska utvandrarbygden.

Vill du komma i kontakt med företrädare för Ljuders församling kan du kontakta pastoratsexpeditionen på tfn 0478-344 00 eller församlingsrådets ordförande Inga-Britt Andersson tfn 0705-32 10 27.

Barn & ungdom

Välkommen till vår barn & ungdomsverksamhet! Läs mer om våra olika våra verksamheter för 0-18åringar genom att klicka på flikarna ovan.

En blandad ungdomskör sjunger i en kyrka. De håller upp sina pekfingrar.

Körsång

Att sjunga i kör är en folkrörelse som beräknas engagera runt 600 000 människor i Sverige. Är du en av dem, eller vill du bli? Välkommen till församlingens vuxenkörer!

De gamla kyrkstallarna med Ljuders kyrka i bakgrunden

Välkommen till utvandrarbygden

Ljuder är ett med utvandrarleden i vårt pastorat. Bygden är intimit förknippat med Vilhelm Mobergs utvandrarepos. Här finner du en unik och välbevarad kulturbygd.

Frostigt fönster i Ljuders kyrka

Ljuders kyrka

Välkommen till Ljuders kyrka, även kallad för utvandrarnas kyrka!

Klockstapeln vid Skruvs kapell

Skruvs kapell

Från mejeri till metodistkapell