Bruten länk
Foto: Magnus Aronson / IKON

Leva vidare

För dig som förlorat en livskamrat eller nära anhörig ordnar vi regelbundet leva vidare-grupper för att tillsammans mötas och samtala.

Att dela sin sorg är ett sätt att läka

Att förlora en nära anhörig kan innebära en av de mest omskakande upplevelser man är med om. Att få dela smärtan med andra i samma situation kan betyda mycket. Vi vill därför bjuda in dig till en samtalsgrupp, där vi själva med våra olika erfarenheter av sorg och förluster, hjälps åt att bearbeta och komma en bit på vägen. Du är välkommen vare sig du är kyrkligt aktiv eller inte.

Jag sörjer, alltså har jag älskat.

Jostein Ørum

Tystnadslöfte

I gruppen avges ett tystnadslöfte så att alla kan känna en trygghet i att det som sägs stannar mellan deltagarna.

Träffar

Gruppen träffas vid fem eller sex tillfällen i Lessebo församlingshem.
Hör av Dig till vik komminister Ulla Carlson för mer information om Leva vidare-gruppen i vårt pastorat.