Lessebo kyrka

Välkommen till Lessebo kyrka, kyrkan mitt i byn

Lessebo kyrka
Lessebo kyrka Foto: Anneli Ahtee

Lessebo kyrka började byggas 1958 och invigningen ägde rum 1960. Dess utseende var föremål för en kommunal folkomröstning 1956. Kyrkans arkitekt, Bent Jörgen Jörgensen, har haft korsets form i åtanke när kyrkan ritades. Norra korsarmen utgörs av församlingshemmet - församlingens inre liv. Södra korsarmen saknas dock. Den antyds blott av en fönsterfasad ut mot världen, den värld kyrkan är satt att tjäna.

Södra korsarmen.

Inredningen i kyrkan är stilfullt enkelt med korset i centrum.

På kyrkans norra vägg finner du ett kyrkfönster, designad av konstnären Erik Höglund, Boda.

Kormattan och en väggdekoration är tillverkad av textilkonstnären Liselotte Jörgensdotter, Linneryd.

På kyrkans norra vägg finner du konstverket "Den Ängelmorfa" från 1992. Ur den gammaltestamentliga "treenigheten". Konstverket består av handgjord linpapper tillverkad vid Lessebo handpappersbruk av konstnären Susanna Arwin.

Längst nere i kyrkans södra del finner du ljusbäraren och Taizékorset. Här samlas församlingen för morgonandakter och stunder för stillhet. Ljusbäraren är en påminnelse om den förbön som bär världen och oss alla. Tänd gärna ett ljus - för någon eller för dig själv.

Kyrkans orgel är byggd av Truls Krohn, Fredrikborgs orgelbyggeri, Hilleröd i Danmark. Den har 21 stämmor och invigdes 1963.